Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień jest działalnością mającą na celu uchronienie jak największej liczby osób przed paleniem lub spowodowanie, że palacz nałogowy zerwie z nikotyną. Profilaktykę należy zastosować jak najwcześniej, czyli w wieku szkolnym, aby dała określone rezultaty. Badania naukowe dowiodły, że najwięcej młodych ludzi pali w szkole gimnazjalnej gdzie zmienia się otroczenie, szkołę. Jeśli chodzi o młodzież oraz dzieci uświadamianie związane ze szkodliwością palenia tytoniu musi być rozpoczęte już w domu rodzinnym. To rodzice powinni przekazać potomstwu całą wiedze na temat uzależnienia od tytoniu. Nie można pominąć tutaj też znaczącej roli szkoły, placówka jest zobowiązana wychowywać i dbać o młodzież w czasię pobytu w szkole. W tym zakresię szkoła prowadzi lekcje uświadamiajcie, szkolenia wszytko, aby przybliżyć jak najbardziej zagrożenia płynące z palenia tytoniu. Dobrze wdrożona profilaktyka może uchronić spora liczbę młodych ludzi przed nałogowym paleniem i związanych z tym faktem chorobami.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes